Rainwinner® en SunnyRain Solutions

Het Rainwinner® concept is een initiatief van SunnyRain Solutions.

SunnyRain Solutions  bedenkt en ontwikkelt slimme producten die betrekking hebben op klimaatadaptatie. Deze worden allen in Nederland geproduceerd. Echte Hollandse producten dus.

Harry den Hartigh

Onze missie

Onze visie

Onze passie

Met als doel dat alle bewoners aan de slag kunnenwillen en gaan, ontwikkelt SunnyRain Solutions expliciet voor deze doelgroep passende praktische oplossingen (producten en diensten). Bij het zien en ervaren van deze oplossingen voelen bewoners zich echt begrepen en is het 'ijs' gebroken.