Rainwinner® en SunnyRain Solutions

Het Rainwinner® concept is een initiatief van SunnyRain Solutions.

SunnyRain Solutions  bedenkt en ontwikkelt innovatieve oplossingen die het klimaatbestendig inrichten van de omgeving leuk en mogelijk maakt. 

Missie

Visie

Passie

Met als doel dat alle bewoners aan de slag kunnenwillen en gaan, ontwikkelt SunnyRain Solutions expliciet voor deze doelgroep passende praktische oplossingen (producten en diensten). Bij het zien en ervaren van deze oplossingen voelen bewoners zich echt begrepen en is het 'ijs' gebroken.