Gemeenten

Wet Gemeentelijke Watertaken

Sinds 2006 worden er in het stedelijk gebied voor miljoenen euro's op centrale locaties voorzieningen aangelgd die wateroverlast moeten voorkomen. Metname in bestaande woonwijken is dit een kostbare aangelegenheid. Bovendien blijft het lastig om het regenwater afkomstig van de aan achterkant gelegen dakdelen via de straten af te voeren om het vervolgens te lozen of te infiltreren.

Naast perioden van te veel aan regenwater hebben we ook te maken met perioden van tekort aan regenwater. De problemen ten gevolge van droogte worden steeds groter. Daarom wordt er door overheden steeds vaker gezocht naar middelen om overtollig regenwater tijdelijk vast te houden en te gebruiken in periode van tekort aan regenwater. Daarbij krijgt decentrale oplossingen een steeds belangrijkere rol. Dit blijkt een efficiënte en duurzame methode.

Daarom is de Wet Gemeentelijke Watertaken tot stand gekomen en heeft de Rainwinner, uit handen van het Ministerie en in 2013 de Unie van Waterschappen, innovatieprijzen uitgereikt gekregen.

De Wet Gemeentelijke Watertaken biedt gemeentes de mogelijkheid om gebouweigenaren te verplichten het regenwater op hun eigen grondgebied te verwerken.

Dankzij de unieke eigenschappen van de Rainwinner maakt het voor gebouweigenaren niet alleen mogelijk, maar ook nog eens interessant om duurzaam om te gaan met overtollig regenwater. Met een gerust hart kunnen gemeentes vanaf nu de verplichting bij gebouweigenaren opleggen.

 De Rainwinner geïntegreed in een steenkorf en dus geschikt voor de openbare ruimte.