Veel gestelde vragen

Hoeveel liter regenwater kan ik in één Rainwinner module geborgen worden?
In één Rainwinner module kan 110 liter regenwater worden geborgen.
1 stapel van 3 Rainwinners op elkaar gestapeld (90 x 22 x 180 cm) (l x b x h) heeft een opslagcapaciteit van 330 liter.
2 stapels van 3 Rainwinners (hele schuttingdeel) (180 x 22 x 180 cm) (l x b x h), heeft een opslagcapaciteit van 660 liter.


Wordt de Rainwinner door u geplaatst?
De Rainwinner is zo ontwikkeld dat hij eenvoudig is plaatsen. Indien gewenst, is het uiteraard mogelijk dat wij voor u een erkende hovenier gaan inschakelen die de Rainwinner voor u gaat plaatsen.


Welke onderdelen zitten er in het Rainwinnerpakket?
We leveren alle toebehoren die in de buitenruimte nodig zijn om de Rainwinner te laten functioneren, m.u.v. de palen.


Bestaat er een vuistregel hoeveel Rainwinners ik nodig heb.
Ja, als u het opgeslagen regenwater alleen wil gebruiken voor het bewateren van de tuin, dan hanteren wij een richtlijn van 15 liter/m2/maand. Voor een tuin van 85 m2 heeft u dus in theorie een opslagcapaciteit nodig van 1275 liter (= 12 Rainwinners = 2 schuttingdelen) om 1 maand van droogte te kunnen overbruggen. Wilt u voorbereid zijn op 2 maanden zonder neerslag, dan heeft u in deze situatie voldoende aan 24 Rainwinners= 4 schuttingdelen.


Op welke manieren kan de Rainwinner gevuld worden?
De Rainwinner wordt standaard gevuld met regenwater afkomstig van daken en wordt vanaf de regenpijp opgevangen. Via een onder het maaiveld liggende verdeelbuis wordt het regenwater horizontaal verdeeld over de onderste gelegen elementen. Via de werking van communicerende vaten worden de Rainwinners vanaf de onderkant automatisch gevuld.

Indien gewenst kan het water via de bovenkant worden aangevoerd. Dit gebeurt dan niet geluidloos.


Hoeveel waterdruk ontstaat er als ik een kolom van 1.80 meter aan water en geen gebruik maak van een pomp? Hoe snel kan het water eruit, ontlucht de Rainwinner zich dan automatisch?
Zodra de Rainwinner 3 hoog wordt gestapeld en geheel gevuld is met regenwater, ontstaat er 0,18 bar (zonder pomp). Hiermee kan men in 1,5 minuten een gieter van 10 liter vullen. Dat is 6,7 liter water per minuut. De opening aan de bovenzijde van de Rainwinner zorgt voor de ontluchting.


Is de Rainwinner zowel horizontaal als verticaal te koppelen?
De ondergrondse verdeelbuis zorgt ervoor dat het regenwater horizontaal wordt verspreid en de elementen onderling, voor het vullen van de bovenliggende Rainwinners.


Van welk materiaal is de Rainwinner gemaakt
De Rainwinner, koppelingen en buizen zijn vervaardigd van het kunststof Polyethyleen (PE). Polyethyleen is 100% recyclebaar. 


Is de Rainwinner ook in andere kleuren verkrijgbaar?
De kleur van het basismateriaal is zwart. In de standaard uitvoering treedt er dus geen kleurverschil op. Zodra er een kleur aan toegevoegd wordt, treedt er in verloop van tijd in de buitenruimte verkleuring op. Het gebruik van gekleurd basismateriaal (compound) is prijsverhogend.


Is de Rainwinner alleen in de afmeting 90 x 22 x 60 cm. (lxbxh) te verkrijgen?
Ja, tot op heden wel. Wellicht dat het assortiment in de toekomst wordt uitgebreid.


Een schutting vol met regenwater zorgt voor een behoorlijk gewicht. Is daar met het ontwerp rekening mee gehouden?
Met het ontwerp van de Rainwinner is rekening gehouden met wind- en stootbelasting. De veiligheidsmarge bevindt zich ruim boven de NEN-normering. In ongunstige situaties is het aan te bevelen om na elke kolom aan Rainwinners een paal te plaatsen. Mocht u vragen hebben betreffende uw specifieke situatie, dan raden wij u aan een plaatselijke hovenier te raadplegen.


Is het mogelijk om bij toepassing van een schutting de opslagcapaciteit te delen met mijn buren?
Ja, door te werken met twee horizontale verdeelbuizen en deze om-en-om te koppelen aan de gestapelde Rainwinners, krijgt elke woningeigenaar zijn eigen gewenste hoeveelheid opslagcapaciteit.


Zijn er mogelijkheden om aan twee zijde van de schutting aftappunten te hebben?
Ja, naast dat men zelf de locatie van de aftapkraan kan kiezen, is men ook vrij m.b.t. het aantal aftappunten.


Houdt het geluid tegen als ik de Rainwinner als schutting gebruik?
Ja, zowel in lege als in gevulde toestand houdt de Rainwinner geluid tegen.


Kan de Rainwinner als schutting of muurtje eenvoudig worden bekleed en/of begroeid?
Ja, op verschillende manieren is de Rainwinnner met diverse materiaalsoorten te bekleden. De volgende middelen kunnen daarvoor gebruikt worden:
1. de palen
2. de schroeven van de hoek- en/of verbindingsplaten te gebruiken
3. de ‘Rainwinnerpluggen’ in de gaten te klemmen waaraan vervolgens bekleding/plantenrek worden bevestigd. (de belasting is niet oneindig)


Is het mogelijk hier en daar in de tuin een stapel van 2 of 3 Rainwinners te gebruiken voor regenwateropslag?
Ja, dat is heel goed mogelijk. Dankzij het principe van de ondergrondse horizontale verdeelbuis is het mogelijk om losstaande Rainwinner stapels onzichtbaar met elkaar te verbinden, waardoor er verspreid over de tuin één opslagreservoir ontstaat. Het is wel van belang dat deze stapels allen dezelfde hoogte krijgen (als men optimaal gebruik wil maken van de regenwateropslagcapaciteit).


Kan ik met de Rainwinner het gehele jaar gebruik maken van regenwater?
Ja, bij het indoor of ondergronds plaatsen van de Rainwinner is dat mogelijk.


Moet je de Rainwinner, net als een buitenkraan, voor de vorstperiode aftappen?
Ja, zodra de Rainwinners op vorstgevoelige locaties zijn geplaatst, is het aan te bevelen om voor de vorstperiode de Rainwinner af te tappen. Door het opendraaien van de kogelkraan loopt het gehele reservoir eenvoudig via de regenpijp leeg.


Hoe houdt de Rainwinner zich bij extreme temperatuurwisselingen?
Dankzij het ontwerp van de connectieplaten en de Rainwinner zelf, kunnen de Rainwinners zonder nadelige gevolgen voldoende uitzetten en krimpen.


Wordt het opgeslagen regenwater in de zomer in de antraciet grijze Rainwinners niet heel erg warm en hoe zit het met het besmettingsgevaar van legionellabacteriën?
Uit testen is gebleken dat de temperatuur van het in de Rainwinner opgeslagen regenwater tijdens de hete zomerdagen niet boven de 20°C uitkomt.
Bij stilstaand water met een temperatuur van < 20°C is er geen legionellagroei mogelijk.
Bij 25°C begint het aantal legionella bacteriën langzaam te groeien.
Bij een watertemperatuur van 35°C - 45°C vermenigvuldigen de bacteriën zich het snelst.
Bij een watertemperatuur van > 55 °C sterven de legionella bacteriën.
Legionella besmetting kan alleen worden veroorzaakt zodra er sprake is van verneveling en het via de longen wordt opgenomen.


Conclusie:
- De kans het in de Rainwinner opgeslagen regenwater warmer wordt dan 25°C is nagenoeg uitgesloten.
- Voorkom verneveling (besmet water kan alleen bij verneveling via de longen gevaar voor de mens opleveren)
- Is er toch enigszins sprake van verneveling, maak dan gebruik van een legionellafilter.


 

 

70 tot 80 °C

totale doding van Legionella

66 °C

Legionella sterft binnen 2 minuten

60 °C

Legionella sterft binnen 32 minuten

55 °C

Legionella sterft binnen 5 tot 6 uur

50 °C

Legionella kan overleven maar vermenigvuldigt zich niet

40 tot 46 °C

ideale temperatuur voor Legionella om zich te vermenigvuldigen

35 tot 40 °C

Legionella is in staat om te groeien

25 tot 35 °C

langzame vermeerdering aangetoond

 

Is het water van voldoende kwaliteit om het te gebruiken als drinkwater voor mens en dier?Zonder extra voorzieningen is regenwater niet geschikt voor consumptie voor de mens. Voor huisdieren levert het geen enkel gevaar. Huisdieren drinken liever regenwater dan leidingwater.


Hoe zit het met algen/bacteriën?
Omdat zonlicht geen kans krijgt om in de Rainwinner binnen te dringen, wordt algengroei vermeden.


 

 

Ontstaat er bezinksel in de (onderste) delen van de Rainwinner?
Het sediment (zand) blijft achter in de horizontale verdeelbuis. Hierdoor wordt er schoon regenwater opgeslagen. De verdeelbuis is op een eenvoudige manier schoon te spoelen.


Hoe wordt organisch materiaal vermeden?
In het standaard Rainwinnerpakket wordt een bladscheider bijgeleverd.
Deze wordt aan de regenpijp bevestigd en voorkomt eenvoudig dat bladeren, takjes, naalden, e.d. in de Rainwinner terecht komen.


Zijn de Rainwinners demonteer- en herplaatsbaar?
Ja, dat is mogelijk. Daarbij wordt wel aangeraden gebruik te maken van nieuwe rubberen manchetten die u wederom met groene zeep dient in te smeren alvorens u ze gaat herplaatsen.


Wat gebeurt er als mijn Rainwinners vol zijn en het regent.
Dankzij de bijgeleverde regenwaterautomaat loopt het regenwater nu niet meer richting het reservoir, maar via de regenpijp naar het rioolstelsel/infiltratievoorziening/regenwaterstelsel.
Zodra er in de Rainwinner weer ruimte is vrijgekomen om te kunnen bufferen, komt het regenwater via deze regenwaterautomaat automatisch in de Rainwinner terecht.


Kan ik subsidie krijgen als ik mijn regenwater niet meer via het rioolstelsel laat afvoeren, maar in mijn eigen tuin ga opslaan en verwerken?
Zodra u er voor zorgt dat al het regenwater, afkomstig van daken, niet meer in het rioolstelsel wordt afgevoerd, maar in uw eigen tuin wordt verwerkt, stimuleren veel gemeentes dat door het verstrekken van subsidies. Informeer hiervoor bij u gemeente en vraag naar ‘subsidie voor het afkoppelen van hemelwater’.


Kan ik mijn tuin sproeien met het in de Rainwinner opgeslagen regenwater?
Ja, dat is heel goed mogelijk. Door een pomp aan te sluiten ontstaat er voldoende druk om uw tuin te sproeien.


Kan ik Gardena accessoires erop aansluiten?
Ja, de aftapkraan is geschikt om er een Gardenakoppeling aan te bevestigen.