Klimaatverandering

Het klimaat verandert. Steeds vaker wisselen langdurig droge periodes met hoge temperaturen af met kortstondige heftige regenbuien. In het stedelijk gebied, waar meer en meer verharding wordt aangelegd, neemt de hinder van wateroverlast en droogte hierdoor toe.

Onbalans tussen droogte en neerslag heeft negatieve gevolgen voor het milieu, de economie en onze maatschappij. Ook is er steeds meer behoefte aan schoon water van goede kwaliteit en in de juiste hoeveelheid voor allerlei gebruiksdoeleinden.

Om onze eerste levensbehoefte te beschermen is de tijd  aangebroken om de natuur een handje te helpen.